پایان شمارش دستی آرای انتخابات عراق؛ نتیجه نهایی، تغییری نکرد / هادی العامری: این انتخابات بدترین انتخابات از سال ۲۰۰۳ تاکنون است  / فرستاده سازمان ملل در انتخابات و نتایج آن دخالت می‌کند