دستگاه سلفون کشآموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …باطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …فروش داکت اسپلیت و اسپیلت

بازداشت یک مسئول شورا در شهرستان شیراز و یک مدیر سابق دولتی در جهرم