خدمات باغبانیمیز کار تمام استیلمحصولات وینتکت- نمایندگی WINTACTفروش داکت اسپلیت و اسپیلت ریم

واکنش ربیعی به مصوبه مجلس: براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص برنامه هسته‌ای فراقوه‌ای است / انباشت اورانیوم و عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریم می‌شود