«سفیدپوش» نماینده سینمای کوتاه ایران در اسکار ۲۰۲۲ شد