اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا سد «آتاتورک» به خاطر زلزله ترکیه در خطر فروریختن است؟