واکنش خطیب‌زاده به یادداشت مشترک وزرای خارجه انگلیس و اسرائیل: برخی کشورهای اروپایی جدیت لازم را در مذاکرات ندارند

واکنش خطیب‌زاده به یادداشت مشترک وزرای خارجه انگلیس و اسرائیل: برخی کشورهای اروپایی جدیت لازم را در مذاکرات ندارند