آموزش تخصصی موسیقی کودک در تهرانپارسمبلمان آمفی تئاتر،رض کوکاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …فروش سرور و تامین قطعات سرورهای …

از حرف‌ها و عملکردم در دوره ریاست جمهوری پشیمان نیستم؛ هر کاری هم کردم از آن دفاع می‌کنم / ۱۱ سال از اتفاقات سال ۸۸ گذشته؛ باید به فکر مسائل امروز باشیم / درمورد فیلتر توئیتر در زمان من، یادم نمی‌آید