فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …اتوبار و باربری ابریشم بار حمل …پرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ