اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

میرسلیم: وزارت نیرو باید مى‌گفت که به حداقل رساندن قطعى برق خانگى، به قیمت قطع برق صنعت تمام شده / مردم ترجیح مى‌دادند تولید صدمه نخورد و آینده و پیشرفت کشور به مخاطره نیفتد