وزارت علوم: حضور در کلاس‌های دانشگاه فقط با کارت واکسیناسیون ممکن است