قیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …پخش پلاستیک آرام امینیمدرس زبان اسپانیاییدوزینگ پمپ .مترینگ پمپ

ماجرای حراج تهران و رکورد شکنی تابلوی آیدین آغداشلو / آیا این رکوردشکنی با جنجال اخیر پیرامون آغداشلو ارتباط دارد؟