کاهش دما به زیر صفر در سه استان/ احتمال وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی