آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسآموزش تخصصی ترومپت و سایدرامفنر های پیچشی و فنر فرمدارپرستاری سالمند

سعید ملایی با پرچم مغولستان در یک قدمی فینال المپیک