بانوان هاکی روی یخ ایران در نخستین حضور خود در یک رقابت‌ بین المللی، نایب قهرمان شدند