جهرمی ۶ ماه قبل، در مورد مخالفت صداوسیما با واگذاری فرکانس‌های ۷۰۰ و ۸۰۰: این مشکل حل می‌شود اما شاید در دولت دوازدهم، به دلیل حضور شخص من، حل نشود