اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

احمد خاتمی: آمریکا سیاست خارجی خود را در همه جای جهان تعطیل کرده و تمام تمرکز خود را بر ایران گذاشته / برخی در فضای مجازی موفقیت‌های کشور را نمی‌بینند؛ با شیطنت موفقیت‌های دکوری را به عنوان بهشت موعود به مردم نشان می‌دهند