فروش عمده کاور کاغذ A4 ,A5 و A3فروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …دستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …وکیل دادگستری گروه کلای آریا دادیار

برگ برنده فعلا در دست ایران است، اما نباید بایدن را به سمت موضع خصمانه علیه برجام هُل دهیم / پنجره مذاکره بسته نشده؛ بازی دیپلماتیمک و رسانه ای بین تهران و واشنگتن فعلا در جریان است