اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ویدیو / عضو شورای شهر بجنورد: از صبحانه خوردن کارمندان زن و مرد، چندشم می شود