فلاحت‌پیشه: کشورهای عضو شانگهای حاضر نیستند خود را درگیر مسایل ایران ازجمله در بحث برجام و FATF کنند  / ایران برای پیوستن به این سازمان باید تنش زدایی در روابط خارجی را پیش بگیرد