کارگردان سریال بازی مرکب: در جهانی ناعادلانه زندگی می‌کنیم