اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مشاور وزیر اطلاعات: یک عده از سلبریتی‌ها القائات غربی‌ها در زمینه براندازی را چشم بسته و بدون فکر کردن تکرار می‌کنند؛ این افراد بی سواد در عمرشان حتی ۱۰ کتاب هم نخوانده اند؛ چیزی از سیاست نیز نمی‌فهمند