تصاویر: مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران‌