اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر آموزش و پرورش: معلمی سنواتش حساب نشده، رفته دیوان عالی شکایت کرده ؛ نمی‌دانند رای‌ آن چه بوده و می‌گویند وزیر انفصال از خدمت شده / القا می‌کنند که فساد سیستمی است و دستاوردهای ما، نمایشی هستند