در آستانه شب یلدا، پسته به کیلویی ۳۴۰هزار تومان رسید

در آستانه شب یلدا، پسته به کیلویی ۳۴۰هزار تومان رسید