امگا باتری، خرید باتری و شارژر …مبلمان آمفی تئاتر،رض کوترخیص کالا بازرگانی احدیفروش داکت اسپلیت و اسپیلت

برای اولین بار؛ دیدار اعضای برجام و آمریکا، بدون حضور ایران