دستور رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور به دنبال پیشنهاد وزیر بهداشت در خصوص تعطیلی بخاطر کرونا: این موضوع در ستاد کرونا مطرح و بررسی شود؛ هر اقدامی که لازم است انجام گیرد