نخست وزیر طالبان: کمک‌های بشردوستانه به پنجشیر ارسال و شبکه‌های مخابراتی نیز وصل شوند