شارژ کارتریج پرینتر درمحلفنر های پیچشی و فنر فرمدارچاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …دعوت به همکاری در شرکت دانش بنیان

مقام اردنی: شاهزاده حمزه توافق کرده در انظار نباشد و به تلفنی هم جواب ندهد