اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون اول رییس جمهور: باید از فرصت استثنایی مراسم اربعین برای ترویج مبانی فرهنگی و ارزش‌ها استفاده کنیم / جریان معاند به دنبال زیر سوال بردن مدافعین حرم و فرهنگ ایثار و شهادت است