معاون پارلمانی رئیس جمهور: ۳۶ نماینده درباره انتصاب فامیلی تذکر داده‌اند / برخی نمایندگان توقع ۲۰ پروژه بزرگ دارند؛ اجرای همه آن‌ها در توان دولت نیست؛ …

معاون پارلمانی رئیس جمهور: ۳۶ نماینده درباره انتصاب فامیلی تذکر داده‌اند / برخی نمایندگان توقع ۲۰ پروژه بزرگ دارند؛ اجرای همه آن‌ها در توان دولت نیست؛ انتظار داریم نمایندگان واقع بین باشند / ۲۵۵ مورد سوال از دولت انجام شده؛ ۱۰۰ سوال را فقط سه نماینده مطرح کرده اند؛ اگر وزرا دائم به سوالات پاسخ دهند به کار خود نمی‌رسند