اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

الان دیگر اقتصاد کوپنی در ایران توجیهی ندارد