اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

با افزایش مخارج دولت افزایش مالیات بی اثر می‌شود / افزایش نرخ مالیات باعث تشدید رکود و کاهش تولید می‌شود / هیچ کجای دنیا تلویزیون دولتی روزنامه چاپ نمی‌کند / ما به کسانی پول می‌دهیم که نباید پول بدهیم؛ این کار‌ها باعث رانت می‌شود