عضو کمیته علمی کرونا: بیماریابیِ ما با کشورهای موفق در کنترل کرونا قابل قیاس نیست / ما روزی ۱۰۰ هزار نفر را تست می‌کنیم، انگلیس ۱.۳ میلیون نفر