پایان نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام / اولیانوف: گفت‌وگوها بسیار موفقیت‌آمیز آغاز شدند / انریکه مورا: کارگروه تحریم ها فردا شروع به کار می کند؛ کارگروه …

پایان نشست افتتاحیه کمیسیون مشترک برجام / اولیانوف: گفت‌وگوها بسیار موفقیت‌آمیز آغاز شدند / انریکه مورا: کارگروه تحریم ها فردا شروع به کار می کند؛ کارگروه هسته ای هم در روز بعد