بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …شرکت سرورنگاخذ نمایندگی شرکت نیلو رنگنظافت منزل.نظافت محل کار.نظافت …

مذاکرات مایکروسافت با دونالد ترامپ آغاز شد