اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سخنگوی قوه قضاییه: در کیفرخواست پرونده شرکت کروز، نام حسین فریدون به عنوان متهم لحاظ نشده / نماینده دادستان از رشوه پرداختن به او سخن گفته؛ اگر مدرک کافی وجود داشته باشد، فریدون احضار می‌شود