اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برف آمد، تهران طبق روال قفل شد