نماینده مجلس: تقاضای مسکوت ماندن «طرح صیانت» تقدیم هیات رئیسه می‌شود / اگر ۲۵ نماینده درخواست کنند، این موضوع به رای گذاشته می‌شود