بارش باران در برخی استان‌ها / سامانه بارشی چهارشنبه از کشور خارج می‌شود

بارش باران در برخی استان‌ها / سامانه بارشی چهارشنبه از کشور خارج می‌شود