اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آموزش غیرحضوری هم در دانشگاه‌های همدان تعطیل شد