الاخبار: سفیر سعودی به احزاب لبنان گفته در انتخابات، از سمیر جعجع حمایت می‌کنیم