اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نتایج مطالعات بالینی و میزان اثربخشی واکسن «اسپایکوژن» اعلام شد