عایق صوتیآموزش تخصصی ویولن در تهرانپارستولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …تولید و فروش حلوا ارده (درب تولید)

رئیس سازمان تبلیغات: ما ملت امام حسینیم؛ برپایی مراسم حسینی رگ حیات ماست / باید معلوم شود که محرم است؛ کسی که نمی خواهد اینگونه باشد، ابلیس است