فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …فروش کارتن پستیفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …

واکنش عراق به برافراشتن پرچم همجنسگرایان در برخی سفارتخانه‌ها: به قوانین موجود در کشور پایبند باشید و آداب دیپلماتیک و ارزش‌های جامعه عراق را رعایت کنید