بنی گانتس: اسرائیل آماده است تا توافق هسته‌ای جدید با ایران را بپذیرد