اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ویدیو / رئیس قوه قضاییه: بنای من آن است که بیشتر گوش دهم تا آنکه سخن بگویم