مقام ارشد وزارت خارجه ایران: اصلاحات و پیشنهاد‌های مورد نظر ایران بر روی متن پیش نویس شش دور گذشته مشخص شده / طرف‌های غربی تمایل ندارند مباحثی را که در …

مقام ارشد وزارت خارجه ایران: اصلاحات و پیشنهاد‌های مورد نظر ایران بر روی متن پیش نویس شش دور گذشته مشخص شده / طرف‌های غربی تمایل ندارند مباحثی را که در پیش نویس‌ها آمده اند، مجددا مورد بحث بگذارند / کلیه تحریم‌های وضع شده [در دوره ترامپ]باید لغو شوند