اولاف شولتز، رهبر حزب سوسیال دموکرات درباره حزب مرکل: با توجه به نتیجه انتخابات، باید به جایگاه اپوزیسیون بروند / ما از آرای کافی برای تشکیل کابینه برخورداریم