تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …آموزش نرم افزارهای طراحی مهندسی …ثبت شرکت ثبت برند در اسرع وقتباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …

مخالفت دولت با طرح مجلس برای یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون ایرانی / پولی برای پرداخت وجود ندارد