واکنش‌ آمریکا و اروپا به تصمیم اردوغان درباره اخراج سفرایشان / واشنگتن: منتظر توضیح هستیم / سوئد، نروژ و هلند: ابلاغیه رسمی دریافت نکرده‌ایم / آلمان: در …

واکنش‌ آمریکا و اروپا به تصمیم اردوغان درباره اخراج سفرایشان / واشنگتن: منتظر توضیح هستیم / سوئد، نروژ و هلند: ابلاغیه رسمی دریافت نکرده‌ایم / آلمان: در حال انجام رایزنی‌های فشرده با ۹ کشور دیگر هستیم